Nebbelunde Mølle, Nebbelundevej 35


Nebbelunde Mølle, Nebbelundevej 35

Intro

Før i tiden stod her en gammel stubmølle, som forsvandt omkring 1920'erne. Der blev drevet korn- og foderstofhandel samt købmandshandel. Møllen blev senere drevet som motormølle med en 10 hk dieselmotor.

Nebbelunde Mølle og bageri
Før i tiden stod her en gammel stubmølle, som var i møller Rasmus Christiansens slægts eje til 1910, da den solgtes til møller Andreasen, Holeby.
I 1925 solgtes møllen til møller Jens Larsen, men den gik i 1930 tilbage til møller Andreasen. Møllen har været bortforpagtet til møller Jens Albertsen indtil 1932, da mølleforpagter Thorvald Madsen overtog forpagtningen.
Der blev drevet korn- og foderstofhandel samt købmandshandel. Møllen blev senere drevet som motormølle med en 10 hk dieselmotor.

Hvad der stod i Tidende 9. februar 1925:
Den gamle stubmølle i Nebbelunde er nu faldet for øksen. Som mølle har den ikke været brugt i flere år, og nu har den endt sin saga. Der er ikke mange af de gamle stubmøller tilbage: En i Kappel, en i Østofte og en på Østlolland.