Nebbegård


Nebbegårds hovedbygning, o. 1900-1920. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Nebbegård, Nebbegårdsvej 115, 7080 Børkop. Den nuværende hovedbygning er opført i 1660. Herregården er i privat eje.

Historien om Nebbegård strækker sig tilbage til midten af 1300-tallet, hvor stedet var et voldsted (Befæstet gård eller borg). Den tidligst kendte private ejer er Tue Nielsen Limbæk. Inden da var området ejet af den danske konge. Den 22. juli 1348 befandt kong Valdemar Atterdag sig på borgen Nebbe, hvor han indgik et forlig med de holstenske grever. I tiden herefter var borgen, der senere blev til en hovedgård, ejet af forskellige adelsslægter – Limbæk, Krummedige og Rosenkrantz. I 1581 overtog Frederik II gården og havde den til 1660, hvor Jens Lauridsen Risom fik gården som tak for sin indsats i krigen mod svenskerne på Bornholm. Hans slægt blev siddende på gården indtil 1810, hvorefter der helt indtil 1967 var mange forskellige ejere af gården. Siden 1967 har Nebbegård været ejet af Johannes Andersen.

Middelalderens Nebbegård bestod af et cirkelrundt voldsted, hvor solide kampesten under jordens overflade vidner om, at borgen havde et befæstet stentårn. Borgen blev nedbrudt allerede i starten af 1400-tallet og erstattet af en større bindingsværksgård ca. 300 meter nordøst for den gamle borg. Denne hovedgård stod indtil 1600-tallet, hvor den blev fuldstændig raseret og nedbrudt af svenske soldater. Derfor opførte Jens Lauridsen Risom i 1665 den hovedbygning, som fortsat findes i dag. I 1779 blev bygningen moderniseret af arkitekten Anders Møller fra Horsens i en nyklassicistisk stil.

Kilder:
Danske Slotte og Herregårde, bd. 15. (red.) Aage Roussell Kbh. 1967.