Naturstien


Den gl. jernbane 1.


Den gl. jernbane 2.


Den gl. jernbane 3.

Intro

Naturstien følger den gamle jernbane. Naturstien, der går på en del af den gamle jernbane mellem Odder og Horsens, er nem at følge, og den snor sig gennem et meget varieret landskab.

Du farer ikke vild! Så meget er sikkert, for Naturstien, der går på en del af den gamle jernbane mellem Odder og Horsens, er nem at følge, og den snor sig gennem et meget varieret landskab. Det ene øjeblik færdes du højt hævet over herregårdslandskabet ved Aakær, og kort efter befinder du dig nærmest inde i en grøn tunnel af tætte træer eller i åbent landbrugsland.
Turen foregår i det hele taget i noget af en tidslomme, for det meste af tiden er du langt fra både bebyggelse og trafikerede veje. Stien er anlagt på en del af den 34 km lange jernbane, der mellem 1904 og 1967 forbandt Odder med Horsens. Banen snoede sig som en proptrækker gennem landskabet, for alle byer skulle jo forbindes, så rejsen tog tid - 1 time og 15 minutter i damptogenes tid, 55 minutter, da motorvogne og skinnebusser overtog trafikken. Privatbanen gav underskud i to tredjedele af de år, den eksisterede, men den nåede dog at transportere 8 millioner passagerer og 2 millioner tons gods.
Passagerne smed æbleskrog og spyttede kirsebærsten ud fra toget, og derfor er der masser af frugttræer langs stien - ikke mindst kirsebærtræer, nogle af dem er både store og flerstammede. Også hyld, rønnebær og slåen vokser der langs den gamle bane, og på nogle strækninger er bevoksningen så tæt, at det kniber med udsigten. Til gengæld nyder fuglene de mange krat - og over stien svæver der jævnligt en musvåge eller ravn.
Bevoksningen er varieret - her er fx følfod, storkenæb, vild kørvel, døvnælde og i en gammel grusgrav mellem Hundslund og Oldrup findes en stor bevoksning af den ru og forholdsvis sjældne skavgræs. Samme sted vokser der også mjødurt, hjortetrøst og kvalkved.
Gennem Tammebjerg Skov går stien på en usædvanlig høj dæmning hen over en dal. Dæmningen er fra en tid, hvor det meste arbejde blev udført med håndkraft, så den er møjsommeligt anlagt ved hjælp af tipvogne og trillebøre.
Turen er 6 km lang, og orker du det, er det fint at løse “returbillet” til den gamle jernbane og tage den 12 km lange tur begge veje - stien opleves forbavsende forskelligt alt efter hvilken retning, du tager, men turen er også nem at korte af - det er bare at vende, når du synes, for det er som sagt nærmest umuligt at fare vild.


Link til folder: "På sporet af den gamle jernbane"