Nakskov station


Den første jernbanestation fra 1874.


Til højre remise, tårnet hvor der var sand til damplokomotiverne, foran tårnet overnatningsbolig, spisestue, bad til de ansatte.


Indgangen til banegården, med de 4 keruber, og i toppen uret med Nakskovs byvåben.


Over uret, Nakskovs byvåben.


Én af de fire keruber, lavet af Hans W. Larsen, opført 1925


Én af de fire keruber over indgangen til banegården, Hans W.Larsen opført 1925

Én af de fire keruber over indgangen til banegården lavet af Hans W.Larsen, opført 1925


Med den nye flisebelægning, check ind standere.


Rangermesterkontoret, Lollandsbanens tog.


Nakskov perron. Stationen er under renovering, færdig i 2017


Nakskov Station


Nakskov godsbanegård.


Remisen på Nakskov godsbanegård.


Jernbanegade med Nakskov station for enden af gaden.


Den nye jernbanestation fra 1925.


Den første jernbanestation fra 1874


Den første jernbanestation fra 1874 set fra Jernbanegade. I forgrunden ses Hejrespringvandet.


Den første jernbanestation fra 1874.


Indgang til ventesal fra perron.


Jernbaneværksted, bygget 1988

Intro

Jernbanen over Lolland blev anlagt i 1874. Den første station i Nakskov blev indviet samme år. I 1925 blev den erstattet af en ny, statelig bygning.

Lollandsbanen fra Nykøbing til Nakskov blev anlagt på rekordtid. Det tog kun 16 måneder. Indvielsen fandt sted d. 1. juli 1874 i overværelse af ministre og andre honoratiores. C. F. Tietgen var vært, fordi Privatbanken var ejer af Lollandsbanen. Kong Christian d. 9. var indbudt, men måtte desværre melde afbud på grund af Islands tusindårsfest.

Den første jernbanestation blev indviet 1874. Den var en tidstypisk stationsbygning. Den var udformet som en muret bygning med perronhal. Der var desuden en remise og et pakhus. I peroiden 1896-98 udvidede man stationsbygningen. I 1905 og 1907 blev der mere plads, da told- og postvæsnet flyttede til egne bygninger. De havde indtil da haft til huse i stationsbygningen.

Da man anlagde Nakskov-Kragenæs banen i 1915 skete der store ændringer på stationen. Den gamle remise blev revet ned, og man opførte i 1914 en ny rundremise. Man fjernede også perronhallen for at give plads til en ny perron.

Nakskov-Rødby banen blev indviet i 1926. Det stod dermed klart, at den gamle stationsbygning måtte erstattes en ny. I 1925 blev stationsbygningen derfor nedrevet. I stedet for opførte man en ny, tegnet af den lokale arkitekt Ejnar Ørnsholt. På denne bygning ses mellem dørene ud mod jernbanepladsen et relief, som forestiller den første station.

Stationen blev i 1935 forsynet med en motorvognsremise, og en særlig remise blev bygget i 1965 til de nye Y-tog. Et nyt værksted blev taget i brug i 1988, og i 1992 færdiggjordes en en stor indvendig modernisering af stationsbygningen.

Igennem mange år var der treskinnespor på Nakskov station og på havnen. Sporene blev anvendt af smalsporede roebanetog.