Nakskov posthus


Nakskov Postkontor på Nørrevold. Bygningen blev indviet i 1987


Nakskov Posthus, Nørrevold 29A og bagved stationen.


Vejlegade 38 ses til venstre. Her lå Nakskovs Posthus 1852-1874.


Jernbanegade 8. Her lå Nakskovs Posthus 1905-1929.


Postbudene på vej udmed posten.

Intro

Ved siden af stationen i Nakskov ligger posthuset. Bygningen er opført i 1929, men posthuset historie går tilbage til 1779.

Nakskov fik sit første postkontor d. 15. september 1779. Samtidig udnævntes ved kongelig udnævnelse byens første postmester. Det var apotekter G. Jessen, og postforretningerne blev henlagt til Løveapoteket på Axeltorv.

De efterfølgende postmeste var indtil 1838 alle embedsmænd, og de beholdt samtidig med postmestergerningen deres tidligere embeder. Ved den kongelige udnævnelse til postmester flyttede man postvæsnets pengeskab til deres embedskontor. Det skulle så samtidig fungere som posthus.

I 1838 udnævnte kongen en tidligere premierløjtnant til postmester i Nakskov. Nu indrettede man for første gang egentlige postlokaler. Det skete i 1852 og posthuset lå på adressen Vejlegade 38 indtil 1874.

Da Lollandsbanen blev anlagt i 1874 blev postkontoret flyttet til stationsbygningen. Her blev pladsforholdene hurtigt for trange, og i 1905 lejede man sig ind i en nybygning i Jernbanegade 8, det nuværende lokalhistoriske arkiv. I denne bygning lå posthuset til 1929.

Det nuværende postkontor på Nørrevold blev taget i brug i 1929. Den 26.10.2009 nedlagde man ekspeditionen på posthuset. I stedet åbnede en postbutik i Kvickly den 28.10.2009.
Posthuset anvendes fortsat til pakkecentral og postbudenes samlingssted.