Nakskov kommunale vandværk


Vandværksbygningen ved Nybro. Foran står vandværksbestyrer Poggensee.


Interiør fra maskinhallen på vandværket.


Nybro med vandværksbygningen midt i billedet.


Nybro med vandværket i baggrunden.

Intro

Nakskov bys første vandværk blev opført 1884. Vandkvaliteten var meget ringe, og det blev hurtigt nødvendigt med nye boringer.

Nakskovs bys første vandværk blev opført i 1884. Det bestod af et klarebassin i Indrefjorden, hvorfra vandet pumpedes til et iltningsanlæg og tredobbelt grusfilter, som lå ved Nybro. Herfra pumpedes vandet til det nyopførte vandtårn i Tilegade, hvorfra det med tryk blev fordelt i vandledningsnettet.

Vandtårnet rummede 616 tdr. vand, og pumperne på vandværket var gasdrevne. Vandværket blev ikke nogen succes. Vandet var sundhedsfarligt og kunne ikke leveres i tilstrækkelige mængder, selvom sukkerfabrikken trådte hjælpende til og leverede vand fra Vesterborg Sø via Vesterborg saftstations pumper.

Byrådet måtte derfor allerede i 1895 overveje mulighederne for at erstatte Indrefjordsvandet med tilstrækkeligt vand af bedre kvalitet.
Efter mange overvejelser og vanskeligheder lykkedes det i 1900, at erstattet Indrefjordsvandet med vand fra 30-45 m dybe boringer i Branderslev. Vandet blev, via en nyopført gasdrevet pumpestation i Branderslev, pumpet til vandværket ved Nybro.

I 1923 blev vandværket ved Nybro nedlagt og erstattetaf et nyt vandværk ved Elektricitetsværket.

Allerede fra vandværkets første start i 1884 anskaffede byen "Vandklosetter og andre genstande, som kunne være hensigtsmæssige og anvendelige for Nakskov".