Nakskov Træskibsværft


Nakskov Træskibsværft


Nakskov Træskibsværft - "Linde" og "Oliver" på beddeing

Intro

Rich. Rasmussens træskibsværft i Nakskov byggede skibe i perioden fra 1913 til 1923.

I 1913 etablerede skibsbygmester Richard Rasmussen sig i Nakskov med et nyt træskibsværft. Det havder før ligget i Nysted på Lollands sydkyst. Han havde i december 1912 sluttet kontrakt med Nakskov by, der skulle i gang med en større forbedring af besejlingsforholdene i havnen og gennem fjorden.

Skibsbygmesteren kaldte sin nye virksomhed "Nakskov Træskibsværft", og det blev anlagt på havnens sydside, lige over for hvor Nørrevold munder ud ved det gamle færgeleje. Der blev bygget flere træskibe bl.a. "C. Castenskjold" med en 100 hk. hjælpemotor. Det betød for et sejlskib, at man undgik at varpe (hale sig fra bøje til bøje) sig ud gennem fjorden.

Træskibsværtets æra sluttede i 1916, da Richard Rasmussen opsagde sit lejemål med Nakskov by, for at give plads for det nye "Nakskov Jern Skibsvæft". Richard Rasmussen fortsatte dog bygningen af træskibe op til 1923, men nu som en afdeling af jernskibsværftet.

(Efter Per Kochs bog "Nakskov Skibsværft's historie" 2005)