Nakskov Sukkerfabrik


Nakskov Sukkerfabrik set fra Løjtoftevej. Forrest ligger jernbaneoverskæringen til Lollandsbanen.


Nakskov Sukkerfabrik set fra Løjtoftevej.


Nakskov Sukkerfabrik set fra Løjtoftevej.


Den nyopførte Nakskov Sukkerfabrik.


Nakskov Sukkerfabrik


Sukkerkogeriet på Nakskov Sukkerfabrik


Sukkerpåfyldning af sække på sukkerlageret på Nakskov Sukkerfabrik.


Roeaflæsningsrampen på Nakskov Sukkerfabrik.


Roeaffald ved transportbåndet. Det læsses på en roevogn.


Roetoget på vej ind på Nakskov Sukkerfabrik.

Intro

Sukkerfabrikken rejser sig som en mægtig borg midt på Maribovej. Her har den ligget siden 1882. Fra de mange skorstene stiger røg og damp stadig til vejrs. Lugten er sødlig og kvalmende, men for mange det samme som "lugten af penge".

I 1882 blev sukkerfabrikken i Nakskov anlagt som en af de største fabrikker i Europa. Fabrikken blev et flagskib for De danske Sukkerfabrikker. Nakskov Sukkerfabrik er udformet af arkitekt Ove Petersen.

Nakskov Sukkerfabrik blev anlagt på Maribovej lige uden for købstadsgrænsen. På den måde var der tilgængelig arbejdskraft i nærheden.
Fabrikken blev bygget på en grund, som tidligere havde huset Tuxen & Hammerichs Maskinfabrik. Dermed var der let adgang til havnen og jernbanen.

Transporten af roer fra landmændene til fabrikken foregik først med hestevogne, senere med roejernbanerne og senest med traktor og lastbiler.

I 2007 forsøgte man at sejle 350.000 tons roer til Nakskov havn fra Assens. Tanken var at spare transporten via landevejene, men det blev ikke en succes, og ideen er forladt igen.