Nakskov Skibsværftområde


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværft, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværft, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværftområde, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Nakskov Skibsværftområde med U359, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra havnen


Nakskov Skibsværft, set fra luften


Områdeplan

Intro

På et ekstraordinært byrådsmøde i 1916 blev det besluttet at afhænde et areal på Færgelandet til "A/S Nakskov Jern Skibsværft". Det blev starten på det største industrieventyr, som nogen sinde er set i Nakskov.

På et ekstraordinært byrådsmøde i slutningen af 1916 blev det besluttet at afhænde et areal på Færgelandet til " A/S Nakskov Jern Skibsværft". Noget af arealet var i forvejen udlejet til
"Nakskov Træskibsvæft" ved skibsbygmester Richard Rasmussen. Han lod sit lejemål ophøre, for at give plads for det nye, men fortsatte dog som en afdeling af det nye værft indtil 1923.

I 1915 havde man begyndt et større uddybningsarbejde i sejlrenden og omkring værftsområdet fra
5 til 6,3 m. Det opgravede fyld blev lagt til området og kajarbejdet sluttede i 1920. Det noget primitive produktionsapparat var da også på benene, og det første skib af jern M/T "Mexico" kunne afleveres.

I 1920 påbegyndtes også den hvide administrationsbygning. I de følgende år blev der ikke gjort meget ved området og produktionsapparatet. På grund af de to verdenskrige var der knaphed på materialer og penge, men i begyndelsen af 1950 begyndte man at realisere en omfattende modernisering af Nakskov Skibsværft og området. I perioden 1950-60 blev der opført nye skibsbygger- og svejsehaller. De gamle træbeddinger blev erstattet af 2 nye betonbeddinger, der blev bygget en ny tørdok, der senere i 1965 blev efterfulgt af en mere, og der blev installeret nye kraner med større løfteevne. Nye værktøjer blev anskaffet, og værftet og området fremstod nu som en relativ moderne virksomhed.

I 1970'erne kom en ny lagerbygning, 3 malerhaller og en svejsehal. Området som i 1916 udgjorde
10 hektar, var nu på 30 hektar. I 1980 var nybygningsmarkedet uhyre vanskeligt på grund af konkurrencen fra fjernøsten mm. Det førte til at Nakskov Skibsværft stoppede produktionen i slutningen af 1986. Man prøvede udlejning af faciliteterne, men solgte i 1995 til 7 lokale virksomheder, som atter solgte tilbage til Nakskov kommune i 2000. Ringen var sluttet og i 2001 var Nakskov Skibsværft endelig i solvent likvidation.

I 2000 byggede "Vestas" en vingefabrik på de ryddede arealer syd for tørdok 1, denne fabrik sluttede produktionen i slutningen af 2010.

(Uddrag af bl.a. Per Kochs bog "Nakskov Skibsværft's historie" fra 2005)