Nakskov Skibsværft Administrationsbygning


1986 Værftets administrationsbygning ved Nakskov havn fremtræder som en smuk bygning i det 18. århundredes herregårdsstil (Empire), siden værftet stoppede sin virksomhed i 1986, bruges bygningen til andre formål.


I 1953 påbegyndtes opførelsen af en sydfløj, der udvendig harmonerede med det hidtil byggede.


I 1942 blev sidefløjen opbygget med en 1. sal, så hovedbygningen og sidefløjens etager og tagkonstruktioner flugtede med hinnanden.


I 1922 opførte man efter tegninger af arkitekt Olrik en hovedbygning (der blev midterfløj), og den først opførte bygning blev sidefløj.


1922 Start på opbygning.


I 1917 begyndte man at opføre en administrationsbygning overfor havnebygningen på modstte på modsatte side af havnen


Nakskov Skibsværft Administrationsbygning 2017

Intro

Den smukke administrationsbygning fra Nakskov Skibsværft dominerer havnens sydlige side. Bygningen er opført i 1919 af arkitekt Olrik.

I foråret 1955 toges sydfløjen af værftets administrationsbygning i brug. I den anledning er det måske ikke uden interesse at betragte bygningens udvikling fra 1917 og indtil nu, idet den udvikling er sket i takt med værftets modernisering og udvidelse.

Som administrationsbygning fremtræder den nu ved Nakskov havn som en smuk bygning i det 18. århundredes herregårdsstil (Empire). Tilbygningerne, der er udført successivt, danner et afsluttet hele. Stammen i hovedbygningen (midterfløjen) er bygget efter tegninger af arkitekt Olrik i 1919, og opført i tilslutning til den oprindelige første kontorbygning, der senere anvendtes til arkiv.

Hovedindgangen er placeret midt i bygningen med kontorer til begge sider i stueetagen. Fra stueetagen førte 2 trapper, i syd, og nord, op til 1. sal, hvor både skibs- og maskintegnestue var indrettet.

I tagetagen (2. sal) blev senere indrettet en mindre tegnestue (beregningsafdelingen). I slutningen af trediverne blev det klart, at pladsforholdene var for små med værftets stigende kapacitet, og det blev nødvendigt at udvide i takt med værftets øvrige modernisering.

Den gamle kontorbygning blev efter forslag af arkitekt Holck ombygget og moderniseret i 1942–43. Denne modernisering gav mange fordele. Stueetagen i den nye fløj indrettedes som et særskilt regnskabs-, lønnings– og kontrolkontor, samt et forhandlingsværelse. På 1. sal adskiltes skibs – og maskintegnestue, idet maskintegnestuen flyttedes. På 2. sal udvidedes beregningsafdelingen, og i fløjen indrettedes inspektørkontorer, hvor rederiernes repræsentanter havde deres selvstændige kontorer og opholdsrum. I kælder etagen indrettedes arkiver.

I årerne efter krigen blev værftet stærkt udvidet med nye værksteder etc., og den forøgede kapacitet krævede igen udvidelser af administrationsbygningen. I 1953 påbegyndtes sydfløjen ved først at bygge kælderetagen som cykelstald. Den blev udført med ekstra forstærkning, således at rummet kunne bruges som beskyttelsesrum. Sydfløjen er derefter udført nøjagtig svarende til nordfløjen, og kælderetagen under midterbygningen er tilføjet, begge trapper er bibeholdt i hovedbygningen, men er ført videre ned i kælderetagen, således at hovedfærdslen til bygningen foregår gennem forbindelsesgangen i kælderetagen.

I stueetagen i sydfløjen er indrettet direktionslokaler, korrespondance og forhandlingsværelse, dette flyttedes fra nordfløjen til sydfløjen, hvorved regnskabs – lønnings – og kontrolkontoret kunne få en tiltrængt udvidelse. På 1. sal er indrettet beregningsafdeling og arkitektafdeling samt et kontor for statistik. På 2. sal findes reparationsafdeling og der er endvidere indrettet køkken, frokost – og opholdsstue for værftets gæster samt en frokoststue for funktionærer. Efter værftets ophør i 1986 bruges den smukke bygning til andre formål. (Efter Per Kochs bog "Nakskov Skibsværft`s historie")