Nakskov Skibsværft - Tørdok 1


Støbning af tilkørselstunnel Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft


Støbning af tilkørselstunnel Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft


Udgravning af Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft


Udgravning af Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft

Dok 1 under arbejde, set mod indsejlingen - Nakskov Skibsværft


Forreste del af dok 1 med indkørselstunnellen - Nakskov Skibsværft


Jordbundsforhold Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft


Tværsnit af Tørdok 1 - Nakskov Skibsværft

Intro

Nakskov Skibsværft Tørdok 1 blev anlagt i perioden 1955 til 1957.

På et samarbejdsudvalgsmøde den 8. oktober 1954 forelagde formanden for Nakskov Skibsværft, direktør Otto Christiansen, en tegning over et stort projekt - en tørdok. Dokken skulle kunne tage skibe op til ca. 20.000 tons dødvægt. Ifølge projektet skulle tørdokken lægges parallelt med den eksistrende flydedok. Flydedoksbassinet skulle også udvides, så der kunne blive plads til et stort skib under udrustning ved kajen langs lagerbygningen og et skib langs dennye pier ved tørdokken.

I 1955 var man i fuld gang med udgravning og anlæggelse af tørdokken, der ventedes færdig omkring maj 1957. Tørdokken blev176 m lang og med en fri bredde på 25 m. Dokken var i sydsiden forsynet med en nedkørselstunnel for transport af materialer til og fra et dokket skibs nedre områder. Dokken havde 6 trappenedgange, der var forsynet med vandtætte døre, således at trappegangene var tørre når dokken var fyldt med vand.

Et pumpesystem bestående af 3 stk. propelpumper kunne tømme dokken på ca. 2 timer uden skib. Fyldningen foregik gennem en cylinderventil anbragt ved siden af pumperummet. Langs dokkens sider og under terræn var anbragt en servicegang, hvori fandtes elkabler, rør og anlæg til svejsning. Servicegangen havde forbindelse til de 6 trappenegange, der førte til bunden af dokken. Dokporten var udført som en faldport.

(Efter Per Kochs bog "Nakskov Skibsværft's historie")