Nakskov Roklub


Nakskov Roklub


Ropiger ved klubhuset


Kanindåb, Nakskov Roklub


Kanindåb

Intro

Nakskov Roklub er byens første idrætsforening. Den blev stiftet i 1887. Roklubben havde også andre idrætsgrene på programmet, for eksempel fodbold, skøjteløb, tennis og tovtrækning.

Initiativtager til Nakskov Roklub var handelsfuldmægtig Alfred Wiboltt. Femten personer meldte sig ind ved den stiftende generalforsamling d. 23. april 1887. Inden året var omme var man oppe på 46 medlemmer.

Den første robåd i Nakskov Roklub var en toåres orlogsjolle, Tumleren. Det var en meget tung båd, og man gik allerede nu med planer om at anskaffe en rigtig kaproningsbåd. Det lykkedes dog først året efter, bl.a. gennem aktietegning blandt byens borgere.

Nakskov Roklub var byens første idrætsforening, og man kom derfor ikke i karambolage med andre foreninger, når man forsøgte sig med andre idrætsgrene end roning.
Der blev i vid udstrækning gjort brug af denne fordel. Man spillede fodbold, kørte cykelløb, dyrkede skøjteløb og tovtrækning samt en masse andre ting. Faktisk er de nuværende tennis- og gymnastikforeninger direkte udløbere af Nakskov Roklubs aktiviteter.

Allerede i 1888 optog man damer som medlemmer af klubben, og det samme år kunne man indvie det første klubhus. Fra 1890 til 1892 hed klubben Nakskov Ro- og Boldklub.
I 1896 udvidede man det lille bådehus. En gavl blev flyttet, og der blev bygget ud til siden. I 1899 oprettede man en tennisafdeling, og der blev anlagt to tennisbaner ved siden af klubhuset.
I 1901 holdtes første gang kaproning i Nakskov. Banen gik fra Enehøje til Slotø, og der blev roet fire løb.

Det nye imponerende klubhus, Pavillonen, blev indviet i 1903. Den nederste etage indeholdt baderum, omklædningsrum og køkken. På første sal var der bl.a. en stor sal. Den blev udlejet til restaurationsbrug.
Det nye klubhus bragte fremgang for klubben, og i 1911 var man den femte største roklub i Danmark.

I de efterfølgende år koncentrerede man sig om roningen. I 1918 blev tennisafdelingen skilt ud og dannede en selvstændig afdeling. I 1923 blev tennisklubben en selvstændig klub.
I 1929 oprettedes den første ungdomsafdeling, men uden større succes. Man skal helt frem til slutningen af 1930'erne, før der for alvor kom gang i ungdomsroningen i form af en drengeafdeling.

Dansk Forening for Rosport gav i 1938 tilbud om økonomisk støtte til forberedelserne til De Olympiske Lege i Helsingfors i 1940. 2. Verdenskrig satte en stopper for de olympiske drømme, men man fortsatte ufortrødent med kaproningen i Nakskov. Krigen lagde dog en dæmper på klubbens aktiviteter. Besættelsesmagten pålagde nemlig søsportsfolk forskellige restriktioner, der virkede hæmmende for klubbens aktiviteter.

Det nuværende klubhus blev opført i 1958/59 efter lange og svære forhandlinger med kommunen om placeringen af klubhuset.

Nakskov Roklubs afdeling G.R.I.N. "Gamle roere i Nakskov", så dagens lys i 1952. Det er en forening, der værner om sine traditioner, men det vigtigste for klubbens medlemmer er onsdagsroningen, hvor man efter turen hygger sig med madpakken i klubhuset.
Nakskov Roklub er forsat en levende klub, som man kan læse mere om her.