Nakskov Kommunale Brandvæsen


Første automobilsprøjte fra 1923


Brand på færgen "Prins Henrik" 1986 Nakskov Skibsværft.


Udrykning brandmænden kommer til stationen


Udrykning Så er det om at komme i brandtøj.


Udrykning Sprøjten afgår fra stationen, den skal køre inden 5 min.


Udrykning Brandvæsenet er kommet frem.

Intro

D. 1. juli 1886 etableredes Nakskov kommunale brandvæsen. Helt op til omkring år 1900 bevarede man et meget store mandskab foruden brandinspektøren 9 assistenter, 17 underassistenter, 10 vandførere og 710 menige.

Nakskov Kommunale Brandvæsen
Det faste mandskab blev på 24 mand. I 1912 anskaffedes den første redningsstige og senere kom der en motorsprøjte og andet moderne beredskab, materiellet skulle opbevares i kommunens sprøjtehus i Tilegade samt i vandtårnet.
Sprøjterne var hestetrukne indtil 1923 hvor den første autumobilsprøjte kom til, hestene var opstaldet hos brandinspektør Clasen i Vejlegade (hvor Conrad's Motorservice ligger i dag ).
1931 flyttede man til Elværket på Elvej 10 med materiellet. Når der var brand, skulle man skubbe den gamle sprøjte op ad bakken til Nørrevold, for motoren skulle nemlig opvarmes, før den rigtigt kunne trække og det var der ikke tid til, når der var ildebrand.

Udrykningsstationer har der været flere af. Først stod sprøjterne i Tilegade i vandtårnet, i 1920 flyttede man til Trianglen ved Vejlegadebro og i 1931 ved Elvej indtil 1957. Her flyttede man til Falck på Maribovej indtil 18/1-1978, hvor flytningen gik til Løjtoftevej. Ved denne lejlighed blev Brandvæsen og Civilforsvar efter langvarige overvejelser samordnet, da CF var selvstændigt med kontor på Løjtoftevej.
Der var mekanikerværksted og et mindre hjælpemiddeldepot på Løjtoftevej, og brandvæsnet stod også for at udføre andre opgaver end lige slukning: f.eks. vask og vedligeholdelse af køretøjer for kommunens institutioner, skadedyrsbekæmpelse af bl.a. rotter og hvepse og indfangning af vilde og herreløse katte m.m.

Nakskov Kommunale Brandvæsen blev ved kommunesammenlægningen i 2007 sammenlagt med Lolland Brandvæsen, og 2014 er alle brandslukningsopgaver overtaget af Falck.