Nakskov Bibliotek i Klostegade


Nakskov Bibliotek tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt.


Nakskov Bibliotek


Ingang med de 2 sandstensrelieffer


Nakskov Byvåben over indgang


Nakskov Bibliotek


Sandstensrelief af billedhugger Hans W. Larsen, i indgangen

Intro

I 1939 indviedes arktiekt Ejnar Ørnsholts flotte biblioteksbygning i Klostergade 22 på det sted, hvor der tidligere lå Den kommunale Forsørgelses- og Arbejdsanstalt. Anstalten blev nedrevet i 1922.

Nakskov Bibliotek blev grundlagt i 1876 med dannelsen af "Arbejderforeningen i Nakskov". Foreningens formål var "at fremme arbejdernes vel både i åndelig og materiel henseende". Det åndelige formål fremmedes bl.a. ved at skaffe et lokale, hvor medlemmerne kunne læse bøger, blade og tidsskrifter – samt ved at arbejde på oprettelsen af en bogsamling til udlån blandt medlemmerne, at afholde foredrag og oplæsninger.
De første lokaler fandt man i Kattesundet. I 1904 ydede Nakskov kommune for første gang tilskud – 50 kr., bogsamlingen voksede, pladsen blev for trang, og da Forsamlingsbygningen blev opført i 1904 lejede man sig ind her. I 1920 var bogbestanden på knap 1.500 bd. I 1921 flyttede biblioteket til Nørre Vold 32. I 1924 flyttede biblioteket igen – denne gang til kælderen under Den kommunale Forsørgelses- og arbejdsanstalt (Fattiggården), Klostergade 22. Denne blev nedrevet i 1939 og man opførte Nakskov Bibliotek (pris 100.000 kr.). Ved indvielsen i november 1939, som blev sendt direkte i Statsradiofonien, udtalte formanden, at man her havde plads i 25 år. I 1965 kunne man se, at han havde ret – pladsen var meget trang – en stor del af bogbestanden – ca. 100.000 bd. var i magasiner, bl.a. i Tilegade. I 1972 blev de første behovsplaner for et nyt bibliotek på Søvej udarbejdet. I 1975 tog kommunen principbeslutning om byggeriet – og i 1978 blev der givet endelig grønt lys. Ikke mindst takket være Folketingets formand Robert Lysholt Hansen tog man den visionære beslutning at opføre bibliotek og teatersal i tilknytning til Nakskov Uddannelsescenter. Prisen for byggeriet var 21 mill., og ved indvielsen 28.02.81 blev der udtalt, at her var der plads i 50 år. (Litteratur: Hele byens dagligstue i Bogens Verden 1981 nr. 3 s.236-241)