Nagelsti Elværk


Nageslsti Elværk

Intro

Nagelsti og Omegns Elektricitetsværk blev oprettet i 1912 og overtaget af SEAS i 1960.

2. maj 1912
Møde i Nagelsti Forsamlingshus. Beslutning om oprettelse af Andelsselskabet Nagelsti og Omegns Elektricitetsværk på baggrund af "Tegning af Lamper og Motorer".

11. maj 1912
Stiftende generalforsamling i Nagelsti Forsamlingshus.

11. november 1912
Spænding på ledningsnettet for første gang.

15. februar 1917
Ekstrardinær generalforsamling. Strømprisen blev forhøjet til 50 øre pr. kWh for lys og 30 øre pr. kWh for kraft.

23. juli 1918
Generalforsamlingen besluttede at forandre dieselmotoren til drift med sugegas.

22. maj 1919
Ekstraordinær generalforsamling vedtog at forhøje prisen på lys og kraft til hhv. 120 øre og 80 øre pr. kWh.

1. juli 1933
Strømprisen nedsættes på lys og kraft til hhv. 25 øre og 15 øre pr. kWh.

17. juni 1937
Nagelsti Elværk afholdt sit 25 års jubilæum i et telt ved værket. Om morgenen kl. 9 samledes bestyrelsen på Toreby Kirkegård, hvor der blev lagt kranse ved 4 tidligere formænds grave.
Kl. 10 var der frokost på værket for særligt indbudte. Om aftenen var andelshavere og forbrugere inbudt. 400 deltog i et festligt arrangement.

28. november 1960
Generalforsamling i Toreby Forsamlingshus. Afstemning om bestyrelsen forslag om overgang til vekselstrøm og dermed selskabets opløsning. 165 stemte for og 32 stemte imod. Det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. (Der var ikke nok afgivne stemmer iht. selskabets egne vedtægter.

14. december 1960
Ekstraordinær generalforsamling. Med 195 stemmer for og 23 imod blev det besluttet at overgå til vekselstrøm med opløsning af selskabet til følge. Hele bestyrelsen blev valgt til likvidatorer.