N. J. Prips Cikoriefabrik

Intro

Cikorieproduktion fra 1834 på Gammelhavn syd for Sønderåen. Købmand N. J. Prips fabrik blev nedlagt i 1844

Købmand Niels Jacob Prip annoncerede første gang for sin cikorieproduktion i juli 1834. Cikorieroden havde siden midten af 1700-tallet i tørret tilstand været anvendt som kaffesurrogat og forbruget var steget kraftigt under Napoleonskrigens handelsblokade.

Den daglige drift af fabrikken blev varetaget af N. J. Prips' broder Michael Hansen Prip. Cikorieproduktionen krævede ikke maskiner og en del af arbejdsstyrken var børn. Cikoriefabrikken kom efterhånden ud for en øget konkurrence, især fra Holsten og blev nedlagt i 1844.