N. F. Møhls Brænderi


N. F. Møhls Brænderi og Gærfabrik set fra gården, 1906. Fabrikken fremstillede på det tidspunkt o. 300.000 liter brændevin og 1/4 mio. pund gær årligt. Fotograf: H. P. Jensen.


N. F. Møhls ejendom Søndergade 18. Brænderiet og ejendommen tilhørte på det tidspunkt Peter Møhl. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Brænderi etableret i 1828 af købmand Nicolai Frederik Møhl. Virksomheden, Søndergade 18, blev o. 1910 overtaget af De Danske Sprit Fabrikker.

Nicolai Frederik Møhl fik i 1828 borgerskab som detailhandler og indrettede et brænderi i Søndergade 18. N. F. Møhl drev kolonialhandel foruden brænderivirksomheden.

Brændevinsbrænding havde stor betydning i Vejle og toldinspektør A. D. Schultz udnævnte det i 1841 til byens vigtigste næringsgren. N. F. Møhls søn, Peter løste i 1860 borgerskab som brændevinsbrænder og overtog to år senere faderens købmandsforretning og brænderi. Efter hans død overtog sønnen N. F. Møhl foretagendet, der havde udviklet sig til en spritfabrik med produktion til både teknisk brug, brændevin og akvavitsorter. Fabrikken eksisterede til sidst i det første årti af 1900-tallet, hvorefter virksomheden blev overtaget af De Danske Sprit Fabrikker.