N. B. Clemmensens Tobaksfabrik i Søndergade


N.B. Clemmensens Tobaksfabrik.


Tobaksdåse fra N.B. Clemmensen


Tobaksdåse fra N.B. Clemmensen.


Kattesundet 3. Sidebygning til N.B. Clemmensens Tobaksfabrik.

Intro

I 1830 fik Nakskov sin egen tobaksfabrik. Den blev anlagt af N.B. Clemmensen fra Svendborg, og virksomheden nåede at blive landskendt.

Købmand Niels Bech Clemmensen fra Svendborg ansøgte i 1829 kongen om tilladelse til at anlægge en tobaksfabrik i Nakskov. Hans motivation var at undgå at blive ruineret. Hans forretninger i Svendborg gik tilsyneladende ikke så godt. Familien var stor: en kone og 12 børn.

Tilladelsen kom, og i 1830 oprettede han tobaksfabrikken N.B. Clemmensen. Fabrikken blev anlagt på første sal i Søndergade 41.
Clemmensen begyndte en fabrikation udelukkende af skråtobak. I 1856 nævnes produktionen at være på 30.000 pund tobak og 300.000 stk. cigarer. Mange år senere optog man også produktionen af shagtobak og cigaretter.

Efter N.B. Clemmensens død i 1866 blev fabrikken overtaget af sønnen Clemmen Clemmensen, som drev virksomheden videre til 1889. Så overdrog han den til sin stedsøn Ludvig Chr. William Clemmensen, der kun nåede at drive virksomheden i ét år før han døde i 1890. Herefter overtog Clemmen Clemmensen atter virksomheden.

Clemmen Clemmensen var efterhånden ved at runde de 70 år, og derfor indtrådte tobaksspinder Charles Chr. Henrichsen som direktør i firmaet. I 1891 trådte Clemmensen tilbage og han døde året efter som 71-årig. I 1908 omdannede Henrichsen virksomheden til et aktieselskab.

I 1912 byggede man en cigarfabrik på nabogrunden ud mod Kattesundet.

N.B. Clemmensens Tobaksfabrik var allerede i 1916 en af de bedst indrettede tobaksfabrikker i Danmark. Dens damp- og elektriske motoranlæg drev de mange specialmaskiner, og virksomhedens specialartikler skråtobak, snustobas, røgtobak og cigater hørte til de mest anerkendte mærker.

Fabrikken beskæftigede i 1916 et personale på 150 personer, og alene af den grund havde den en betydelig indflydelse indenfor erhvervslivet i Nakskov.

I 1915 trådte C. C. Henrichsen tilbage fra selskabets bestyrelse. Som ny direktør antog man Carl Markus Knippel. Selv om virksomheden var kommet ind under tobaksfirmaet "Brødr. Braun" fortsatte det uforandret medsit gamle firmanavn "A/S N.B. Clemmensen".

I august 1926 meddelte N.B. Clemmensen, at man i nær fremtid ville flytte cigarafdelingen til København. Forholdene havde formet sig således, at der stadig havde været en stærk udvikling i fabrikkens skråtobaks- og røgtobaksafdeling. Da man savnede udvidelsesmuligheder for denne i Nakskov, havde man besluttet at flytte afdelingen til København. Fabrikken beskæftigede på dette tidspunkt ca. 140 personer.

I midten af 1930'erne var der en meget omfattende produktion på fabrikken i Nakskov. Alene i skråtobaks- og shagafdelngen beskæftigede man ca. 50 mønd og kvinder daglig. Der var desuden ca. 25 personer beskæftigede i kontorerne og i ekspeditionen, og fabrikken havde endvidere en stor filial i København. Herfra skete ekspeditionen til de sjællandske kunder og til Jylland. Her arbejdede bl.a. en stab på 25 repræsentanter, som skulle sørge for at afsætte fabrikkens produkter.

I oktober 1939 meddelte hovedkontoret, at man ville overflytte skråafdelingen til København. Det var den sidste afdeling, som var tilbage i Nakskov. Hermed var produktionen, som i gamle dage havde beskæftiget ca. 100 arbejdere, nu helt nedlagt.

I 1949 ændredes firmanavnet til A/S N.B. Clemmensens Eftf., København. Senere igen til Nordisk Tobakskompagni A/S, København.