N.J. Fjord Stenen

Intro

Ved Gammel Sogn Kirke står en mindesten over N. J. Fjord. Stenen blev i 1895 rejst af vestjyske landmænd. Den stod oprindelig på et hjørne af den skolelod, der var til Gammel Sogn Skole på hjørnet af N. J. Fjordsvej og Gl. Sogn Kirkevej.

Hvem er så denne Niels Johannes Fjord, der har gjort sig fortjent til en mindesten? Han blev født 27. april 1825. Hans far, Jesper Fjord, var lærer ved Gammel Sogn Skole. Her voksede Niels Johannes op i et hjem, hvor faderen, der foruden at være en dygtig lærer også var en dygtig landmand og foregangsmand inden for landbruget. Også moderen var dygtig, bl.a. med hensyn til dyrkning og salg af grønsager. Der er ingen tvivl om, at opvæksten i dette miljø har betydet meget for N. J. Fjord. Han uddannede sig til lærer, var ansat forskellige steder, inden han deltog i treårskrigen 1848 – 50. Han vendte tilbage til skolevæsenet, gav sig senere til at studere ved Polyteknisk Læreanstalt og blev derefter ansat som docent ved Veterinær- og Landbohøjskolen i fysik, meteorologi og matematik. Ud over at undervise begyndte han så småt på videnskabeligt forsøgsarbejde, og efterhånden blev det det, han udelukkende arbejde med. Her skabte han gennem årene store resultater, der fik stor betydning for det danske landbrug, bl. a. opfandt han et pasteuriseringsap-parat og en kontrolcentrifuge. Disse opfindelser fik stor betydning i forbindelse med oprettelsen af de mange andelsmejerier. N. J. Fjord stod midt arbejdet, da han i 1891 pludselig døde efter en operation, kun 66 år gammel, men han vil alle dage stå som en af dansk landbrugs mest betydningsfulde mænd.

Da den nye Søndervig Landevej blev anlagt flytttedes stenen til den trekant, hvor Søndervig Landevej og N. J. Fjordsvej mødes. Senere er stenen blevet flyttet til dens nuværende plads.