Nørup


Mindestenen i Nørup rejst i forbindelse med indførelse af kvindernes valgret i 1915. Fotograf: Allan Simonsen, 1965.


Engelsholm Slot, 1930'erne


Luftfoto af Engelsholm Slot og Engelsholm sø, 1949 Fotograf: Oskar Jensen, Vejle

Intro

Nørup nævnes i kilderne første gang i år 1325 som Nythorp. Betydningen er ”Den nye udflytterbebyggelse.” Landsbyen er opstået i middelalderen, men led efter reformationen af den meget nære tilknytning til herregården Engelsholm. Derfor bestod landsbyen i 1688 kun af 2 gårde, hvoraf den ene lå øde.