NørstenenIntro

Nørstenen er en af utallige mindre og store sten, som er blevet transporteret og efterladt af isen og som har været med til at forme landskabet som det er i dag. I stenen er indristet helleristninger fra bronzealderen.

Det som gør Nørstenen speciel - og som i 1937 medførte fredning af stenen som fortidsminde - er, at der på toppen af stenen, ses en stor cirkulær indhugget fordybning på ca. 8 cm i diameter og ca. 2,5 cm dyb. Det er et såkaldt "skåltegn", som er den mest almindelige af bronzealderens helleristninger (billeder indhugget i sten). Skåltegnet, som traditionelt opfattes som en frugtbarhedssymbol, er altså et indirekte bevis på, at i al fald stenens topflade har ligget synligt siden bronzealderen (1.700 - 500 f.Kr.). På dækstenene i flere af de nærliggende fredede storstensgrave fra bondestenalderen ses tilsvarende skålgruber og i Hungstrup Skov, kun ca. 1 km. mod nordvest, ligger en gruppe af gravhøje fra bronzealderen, som også viser datidens nære tilknytning til området. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/bronzealder/norstenen-skaltegn Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''