Nørremarkskirken i Vejle


Nørremarkskirken set fra vest. Fotograf Oscar Jensen.

Intro

Nørremarkskirken, Moldevej 1A, blev indviet den 25. april 1976, og den nordre bydel blev samtidig udskilt fra Vor Frelsers Kirke som et selvstændigt sogn. Kirken, der er tegnet af arkitekt Holger Jensen, er præget af 1970'ernes eksperimenterende stil.

Kirkens arkitekt, Holger Jensen, var stærkt inspireret af den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright. Bygningens grundplan er udformet som et cirkeludsnit på 120 grader, der vender bort fra den befærdede hovedvej og åbner sig mod en stor teglstensbelagte plads, hvor der er rejst et fritstående firkantet klokketårn.

Kirken er opført af mørkbrændte rødlige mursten og tækket med kobber. De faldende tagflader breder sig vifteformet ud fra det høje sydøstlige korparti. Kirkerummet, der har alteret i viftens centrum, er placeret under den højeste del af bygningen.

I tilknytning til kirken findes en række lokaler i form af mødesal, konfirmandstuer og kontorer. En senere tilføjet fløj, der også er tegnet af Holger Jensen, rummer Nørremarkskirkens Ungdomscenter, der blev taget i brug i 1977.


Størstedelen af inventaret stammer fra kirkens opførelse og er udført efter arkitekt Holger Jensens tegninger. De anvendte materialer er overvejende rødt tegl og blankt træ.

Alter
Alterbordet har en teglmuret underbygning af form som et dobbeltkors, dækket af en kraftig plade i blankt lamineret fyr. Alterudsmykningen er et 3,5 m højt spinkelt kors af Wengé-eg, placeret til højre for alteret.

Døbefont
Døbefontens udformning ligner alterets, men den teglformede underbygning har her form som et ligearmet kors, der bærer en cirkulær fyrreplade.

Prædikestol
Prædikestolen i blankt fyrretræ har en firesidet opbygning. Den er placeret til venstre for alteret.

Orgel
Orglet, der er fra 1977, har 22 stemmer. Det er bygget af Bruno Christensen & Sønner.

Malerier
I slutningen af 1990'erne modtog Nørremarkskirken to malerier, udført af kunstneren Knud Nielsen, Vindelev. Det ene, der har titlen "De 10 bud", hænger i kirkens hall - det andet, "Opstandelsen", findes i præsteværelse II.


I 1950'erne voksede behovet for en kirke på Nørremarken, der var en del af Vor Frelsers Sogn. I første omgang blev der afholdt gudstjenester i kapellet på Nordre Kirkegård, der hermed blev "distriktskirke" for områdets beboere. I 1968 tog et byggeudvalg under Vor Frelsers Sogns menighedsråd kontakt med kirkearkitekt Holger Jensen, der udarbejdede tegninger til en ny kirke på Nørremarken.

Den valgte byggegrund lå tæt på Nordre Kirkegårds nordøstre grænse - på hjørnet af Moldevej og Horsensvej, og grundstenen blev nedlagt den 6. april 1975. Nørremarkskirken blev indviet den 25. april 1976, og samtidig blev Vejle Nørremark udskilt som et selvstændigt sogn.

Henvisning:

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

Nørremarkskirken 25 år, 1976 - 2001, 2001

www.noerremarkskirken.dk