Nørremølle


Grænsegendarmbolig ved Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Pumpestation ved Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Nørremølle Kro. Foto: Henrik J. Møller


Landsbyen Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Digebebyggelsen Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Digebebyggelsen Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Digebebyggelsen Nørremølle i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Nørremølle består af den gamle mølle og kro, samt en samling af huse og gårde, allesammen placeret på diget mellem Gl. Frederikskog og Rudbøl Kog.

Nørremølle består af den gamle mølle og kro, samt en samling af huse og gårde, allesammen placeret på diget mellem Gl. Frederikskog og Rudbøl Kog.

Nørre Mølle var oprindelig både en mølle og en kro, og blev opført i 1738-39. Møllen forsvandt allerede i 1800-tallet og kroen blev nedlagt i 1950erne.

Kulturarvsstyrelsen - Landsbyen Nørremølle og Gammel Frederikskog