Nørrelandskirken


Interiør af Kirkesalen. Kirkesalen set mod altret. Arkitekterne Exner forstod at skabe et meget stemningsfuldt lys i rummet.


Klosterhaven. Klosterhaven er et roligt og fredfyldt sted, og i det grønne område er der anlagt en stor bålplads.


Kirken set fra klokketårnet. Kirken rejser sig med de store murflader, men i hjørnet kan lyset komme ind gennem en sprække.


Kirken set fra Klostergården. Parti af kirken set fra klostergården med klokketårnet i baggrunden.


Klokketårnet. Det 30 meter høje klokketårn rummer 48 klokker, hvormed det er oppe på international standard.

Intro

1969 blev en ny kirke indviet i Holstebros nordlige del. Den var tegnet af Inger og Johannes Exner. Kirken indgår i et større, næsten borgagtigt kompleks. Der er blandt andet kontorer, menighedslokaler og klosterhave...

1969 blev en ny kirke indviet i Holstebros nordlige del. Den var tegnet af Inger og Johannes Exner. Kirken indgår i et større, næsten borgagtigt kompleks. Der er blandt andet kontorer, menighedslokaler og klosterhave. Meget karakteristisk er det særprægede, fritstående klokketårn fra 1970: en gittermast med kasseagtig bygning foroven. Her er et stort klokkespil med hele 48 klokker placeret. Kirkesalen er et kvadratisk rum, hvor menighed, præst og kor er samlet omkring alter og døbefont. Der er ingen vinduer i murene. Lyssprækker i to hjørner og langs loftet giver et stemningsfuldt lys. ''Kirkebyggeri med kvinder og utraditionelle metoder'' Det var en sej kamp at få penge og byggetilladelse til Nørrelandskirken. Så det krævede, at man tænkte kreativt. Arbejdsudvalget kom derfor på den idé at lade byggeriet af menighedsfløjen opføre ved frivillig arbejdskraft. Byggeriet blev indledt august 1965, og hen ved 200 personer bidrog på forskellig vis til byggeriet. Blandt andet viste tre sygeplejestuderende, at deres evner for forbinding af patienter kunne omsættes til ”forbinding” af varmerør - der skulle isoleres - i gulvene. Nyheden om tre unge piger på pladsen trak flere yngre mænd ind i byggeriet. De havnede dog på taget med søm og hammer. Kirkekomplekset blev bygget i to etaper. Første etape var menighedslokalerne. Menighedssalen blev åbnet april 1967 som midlertidig kirkesal, indtil selve kirken stod færdig.