Nørrekær 10-20 - sikringsrum
Intro

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Nørrekær udlagt som sikringsrum til 544 personer. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor beboerne kunne søge dækning.

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Nørrekær 10-20 udlagt som sikringsrum. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor ejendommens beboere kunne søge dækning under et luftangreb. I 1950 blev det lovpligtigt at indrette sikringsrum i kældrene under alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte. I sikringsrummene skulle der bl.a være to kubikmeter luft til hver person, samt ét tørkloset pr. 25 personer. I sikringsrummene under Nørrekær 10-20 var der plads til sammenlagt 544 personer.