Nørregaard (Rudbøl)

Intro

Værftsgården Nørregaard blev nævnt første gang allerede i 1443, og hed da Husumtoftmark. Mellem 1927-54 var gården i statens eje.

Værftsgården Nørregaard blev nævnt første gang allerede i 1443, og hed da Husumtoftmark. Dengang var det en hertugelig gård og den fungerede i mange år som herredsfogedgård. Sidst i 1700-tallet kom gården i privateje. I 1927 gik gården konkurs og blev overtaget af et konsortium af syv dansksindede sønderjyder. Statens Planteavlsudvalg forpagtede gården i 1932 og købte gården i 1942. I 1954 blev gården mageskiftet med Hohenwarte til Statens Jordlovsudvalg. I 1957 gik gården i privat eje. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/landsbyen-noerremoelle-og-gammel-frederikskog/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Landsbyen Nørremølle og Gammel Frederikskog]