Nørregaard (Løgumkloster)

Intro

Nørregaard var oprindelig en stor gård fra sidst i 1800-tallet, men blev udstykket i 1950erne. Stuehuset er fra 1860, mens avlsbygningerne er fra perioden 1938-76.

Nørregaard var oprindelig en stor gård med 120 ha. sidst i 1800-tallet. Stuehuset er fra 1860, mens avlsbygningerne er fra perioden 1938-76. I 1950erne gennemgik gården større udstykninger og jordtilliggendet mindskedes til 35 ha. I 1991 var jordarealet igen vokset til i alt 49 ha. jord. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B