Nørre Vedby Kirke


Nørre Vedby Kirke

Intro

Kirken er en stor munkestensbygning bestående af langhus med femsidet korafslutning fra slutningen af 1200-tallet og gotisk tårn og våbenhus. Tårnet har kamtakkede gavle med den for egnen så karakteristiske blændinger. Ligeledes egnstypisk er kirken kalket lyserød. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=N%F8rre%20Vedby%20(815) Registrerede gravminder på Nørre Vedby kirkegård]