Nørre Sejerslev

Intro

Landsbyen Nørre Sejerslev indgår sammen med Vrågård og Sønder Sejerslev i en slynget vejby på kanten mellem agerland og eng

Nørre Sejerslev udgør sammen med Vrågård og Sønder Sejerslev næsten en sammenhængende landsby, en tydelig randbebyggelse mellem Hjerpsted Bakkeø, ageren, og Sejersbæk Kog, engen, i et område hvor studeopdræt og salg sydpå af stude var den væsentlige indtægtskilde.
Der er mange velbevarede huse i vestslesvigsk byggestil. En del har formentlig været beboet af kniplepiger. Desuden er der flere gårde med stor stald og hølade. Byrækken har indeholdt fem smedjer. Nørre Sejerslev nævnes første gang 1652, udskiftet 1777, heden mm. dog først i 1806.

Litteratur
Sønderjyllands Amt 85.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.
Karen Vium Jensen: Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune, Daler,
Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn, Århus 1975.