Nørre Sødam


Værftgården Nørre Sødam i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Nørre Sødam er en gammel fredet værftgård i vestslesvigsk byggeestil, som er meget velbevaret.

Værftsgården var en vigtig værftsgård allerede i 1600-tallet. De nuværende bygninger stammer fra 1700-tallet og gården er fredet i klasse B. Murankrene i ladebygningen angiver opførselsåret 1734, men laden er dog opført lidt senere i 1764. Senere blev også to nye stalde opført i hhv. 1939 og 1960.

I 1992 var der 44 ha. jord til gården.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B

Vadehavets Kulturatlas Værftsgårde Ved Åen