Nørre Nebel kirke


Nørre Nebel kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Sidealterfigur af Nådestolen fra omkring 1500. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Romansk døbefont i rødlig granit. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Nørre Nebel Kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.

Intro

Den påfaldende lange romanske kirke er rig på klingende mønt.

Bygningen

Den påfaldende lange romanske kirke er rig på klingende mønt. I hvert fald skal en frue i sin tid have kastet sølvmønter i kirkeklokkens støbemalm, og gulvet har indtil en arkæologisk udgravning i 1956 gemt på en usædvanlig samling mønter tilbage fra Valdemar II's tid. Kirken rummer desuden en usædvanlig dødssyndemand

Skibet er romansk og forlængelsen af skibet senromansk. Det lange kor er af en interessant senromansk-unggotisk type, som ligeledes kan iagttages på Sønder Bork kirke. Tårnet og våbenhuset er fra senmiddelalderen. Indgangen til kirkegården er en muret portal af middelalderlig oprindelse.

I forbindelse med en gennemgribende restaurering i 1956 undergik gulvet en arkæologisk undersøgelse, hvor der fremkom 200 mønter, herunder flere danske tilbage fra Valdemar II’s tid. Derudover fandtes fem blystøbergruber, tidligere brugt til støbning af kirkens tagplader, samt en egeplanke.

Dødssyndemanden

Under restaureringen i 1956 afdækkedes en række interessante gotiske kalkmalerier i koret. De forestiller bl.a. en dødssyndemand, hvor de syv dødssynder er repræsenteret ved slanger fra hans krop (hoved = hovmod; hænder = vrede og begærlighed; bryst = misundelse; bug = grådighed; underliv = vellyst; dovenskab = ingen slange). Herudover ses skabelsesscener, Syndefaldet, en stridsscene mellem en engel og en djævel samt Døden repræsenteret af en knokkelmand. Malerierne og den latinske skrift er mange steder utydelig og fortolkningen af flere af scenerne er usikker.

Inventar

Kirkens inventar er hovedsageligt fra senmiddelalderen og renæssancen, herunder den sengotiske altertavle fra omkring 1475, som i starten af 1600-tallet ændredes til en renæssanceopbygning. Topmalerierne, der forestiller Jesus på korset og Gravlæggelsen, er ligesom Stråleglansen med ordet ”Jahve” fra 1791. Den gotiske række af figurer forestiller Marias Himmelkroning med Maria og Jesus i centrum. Den velbevarede gotiske tavle er af en type, man typisk møder langs Slesvigs vestkyst. Ved siden af alteret er en sidealterfigur fra omkring 1500 forestillende Gudfader med sin korsfæstede søn.

Kirken har både en hamborger-klokke fra 1710 og en fransk klokke fra 1980. Ifølge sagnet er der en masse sølv i den gamle kirkeklokke, som blev kastet i støbemalmen af en frue, der bar det i sit forklæde.

Kilder

Kvong, Nørre Nebel, Lydum, Henne. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.nebel-lydum-kirker.dk