Nørre Nærå


Landsbyen Nørre Nærå på Fyn. Nærå Brugsforening. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site 'Danmark set fra luften'.


Landsbyen Nørre Nærå på Fyn. Nørre Nærå Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site 'Danmark set fra luften'.

Intro

Nørre Nærå er nævnt første gang 1304 i formen Niærthøu. Kilden kan dog også referere til Sdr. Nærå. Navnet er oprindeligt niartha(r)-høgh, som der sammensat af gudenavnet Njord og navneordet høj i betydningen gravhøj eller naturlig forhøjning.