Nørre Lyngvig og Klittens gårde
Intro

Kun den ene af de fire gamle gårde i Nr. Lyngvig er fredet.

Det er usædvanligt, at fire gårde fra gammel tid ligger så tæt sammen, og Nr. Lyngvig er derfor et af de få steder i amtet, hvor man kan påvise en oprindelig landsbybebyggelse, Nr. Lyngvig Havn ved fjorden blev anlagt, da fyret blev bygget i 1906, og materialerne skulle sejles over fjorden fra Ringkøbing. Nørre Lyngvig kirke er bygget 1869 og tårnet i 1955. Klittens gamle gårde er fortrinsvis placeret i overgangen mellem klithede og ager eller eng og så højt i terrænet, at sikkerhed for stormfloder opnås. Den gamle vej forbandt alle gårdene og lå herved højt nok til at gå fri af de bløde enge og det urolige og vanskeligt farbare klitterræn. Den moderne klitvej følger i hovedtrækkene den gamle vejs forløb. Man ser stadig klitgårdene følge efter hinanden som perler på en snor, selv om billedet er blevet sløret af nutidens udstrakte sommmerhusbebyggelser. Gårdene var oprindeligt fæstegårde under herregården Søgaard, der lå på Holmsland nord for Kloster. Derfor kender de fleste grundejere på Klitten stadig ejerlavsbetegnelsen Søgaard Hovedgaard. Da Søgaard blev nedlagt i 1830rne overgik Holmsland og Klittens gårde til selveje, og man begyndte at forny bygningerne. De firlængede klitgårde i den vestjyske byggestil, opført i grundmur af røde mursten og med hvide gesimser og stråtage, stammer derfor i hovedsagen fra anden halvdel af 1800-tallet. Endnu udgør gårdene på Holmsland Klit en af de bedst bevarede gamle danske landbebyggelser, men denne kulturhistoriske perlerække er desværre i fare for at ændre karakter og forsvinde

''Publiceret''