Nørre Lyngby Kirkegård


Nørre Lyngby 1884. Kort over den lille kystlandsby, mens kirken endnu var i brug og lå 100 meter fra havet


Nørre Lyngby 1987. Kort over Nørre Lyngby, hvor sommerhuse omgiver landsbyen og kirkegården ædes af havet


Grave i skrænt. I skræntens profil kan man se hvordan kirkegårdens grave afbryder jordhorisonten


Sommerhuse på kanten. År efter år æder havet en bid af skrænten, som langsomt underminderer kystens sommerhuse

Intro

Nørre Lyngby er en ganske almindelig landsby mellem Løkken og Lønstrup. Eller rettere, helt almindelig er den nu ikke. For kirken blev revet ned i 1913, og i dag er også kirkegården ved at forsvinde...

Nørre Lyngby er en ganske almindelig landsby mellem Løkken og Lønstrup. Eller rettere, helt almindelig er den nu ikke. For kirken blev revet ned i 1913, og i dag er også kirkegården ved at forsvinde. Havet gnaver sig år for år stadig længere ind i kysten, og bid for bid forsvinder kirkegården ned ad klinten. Gennem de seneste 200 år har kystlinjen rykket sig mellem en halv og en hel meter om året. I 1885 lå kirkegården stadig 100 meter fra kysten. I dag er kirkegården halvejs styrtet i havet og forladte grave med skeletrester bliver blottet i kystklinten. ''Kirker uden tårne'' Da man i 1100-1200-årene begyndte at bygge kirker af sten og tegl, nøjedes man i første omgang ofte med kirkeskib og kor. Tårnet blev typisk først bygget til i de følgende århundreder. I tårnet hang den klokke, som kaldte menigheden sammen til gudstjeneste. I 1300-1400-tallet var der både mangel på penge og arbejdskraft på grund af krige og pest. Hvis kirken derfor ikke kunne få et tårn forblev den "skaldet" eller på gammelt dansk "kullet". Klokken måtte i stedet hænges i en klokkestabel af træ. Nørre Lyngby Kirke var en sådan kullet kirke. Derfor findes klokke og stabel i dag, selvom kirken er forsvundet.