Nørre Lyndelse Skole


Lærer ved Nr. Lyndelse skole, Johan C. Kongstad.


Nørre Lyndelse Skole.


Lærer Emil Petersen med elever.


Festdeltagere foran Nørre Lyndelse Skole.

Intro

Carl Nielsen begyndte formodentlig sin skolegang i Nørre Lyndelse den 1. maj 1872.

Skolen lå ca. 2½ km. fra hans første barndomshjem, Uglehuset på Sortelung. Eleverne blev fordelt på to klasser efter deres alder og faglige formåen. De to klasser skiftedes til at gå i skole hver anden dag, således at børnene gik i skole tre dage om ugen, indtil de var konfirmerede eller fyldt 15 år. Læreren skulle i alt afvikle 246 skoledage om året. Ferier blev afpasset efter henholdsvis højtider og bøndernes arbejde.

Eleverne blev undervist i religion, læsning, skrivning, regning og evt. sang foruden i fagene historie, geografi samt gymnastik. I ”Min fynske Barndom” udtaler Carl Nielsen følgende om sine egne evner på skolebænken:

”Jeg var ikke særlig flink i de boglige fag, men heller ikke af de ringeste; derimod kunne jeg springe ret højt i gymnastik, og navnlig var jeg flink til at klatre op ad tovet eller stangen; det kunne jeg gøre flere gange i træk uden at røre med benene.”

I parentes er det værd at bemærke, at dette sidstnævnte var medvirkende årsag til komponistens død. I forbindelse med Det Kongelige Teaters nyopsætning af ”Maskarade” i 1931 kravlede Carl Nielsen for at hjælpe en af sceneteknikerne ubesværet – og uden tanke på sin hjertedefekt – op i snoretrækket, der havde sat sig fast. Denne kraftanstrengelse førte dog til en indlæggelse på Rigshospitalet, hvor Carl Nielsen døde få dage efter kun 66 år gammel.

Det udgjorde et uundgåeligt problem for skolerne, at mange af eleverne – som det også var tilfældet for Carl Nielsen – tidligt måtte påtage sig arbejde for at kunne bidrage til familiens ofte meget stramme økonomi. Disse elever kunne i perioder blive fritaget for undervisningen, men det gjorde det ikke lettere for dem at følge med fagligt.

I Carl Nielsens tid var det almindeligt på landsbyskolerne, at der kun var en lærer ansat til at varetage undervisningen af alle skoledistriktets børn. Således var Johan C. Kongstad enerådende lærer på Nørre Lyndelse Skole indtil den 1. februar 1873, hvor den noget yngre Emil Petersen blev tilknyttet som hjælpelærer for at aflaste den aldrende Kongstad. Begge disse lærere havde ry for at være tilhængere af tidens gængse undervisningsmetoder som terperi, udenadslære og korporlig afstraffelse; metoder, der netop dannede grundlag for, at friskolerne med en anden undervisningsfilosofi på samme tid begyndte at vinde frem. Carl Nielsen omtaler i ”Min fynske Barndom” lærer Petersen med stor respekt, hvilket muligvis kan tilskrives det, at Petersen selv påtog sig den opgave at undervise den unge Nielsen i violinspil.