Nørre Lyndelse Kirke


Nørre Lyndelse Kirke.

Intro

Af kirkebogen for Nørre Lyndelse Sogn fremgår det, at Carl August Nielsen er døbt 13. august 1865 i Nørre Lyndelse Kirke.

I forhold til datidens skik og brug var det længe efter hans fødsel den 9. juni samme år. Dette tyder på, at han var en sund og rask dreng, hvilket bekræftes af protokol for 12. jordemoderdistrikt, Odense Lægedistrikt (1865).

I modsætning til flere af sine ældre søskende var Carl Nielsen ikke opkaldt efter én bestemt. Carl August var slet og ret et meget udbredt navn på den tid.

Selve dåbshandlingen blev foretaget af pastor Johannes Clausen (1832-1908), der var sognepræst i Nørre Lyndelse i perioden 1877-85. Om ham kan læses følgende i Min fynske Barndom:

”En dag fik Karoline [CNs ældre søster, der på dette tidspunkt var ramt af tuberkulose] besøg af den senere så bekendte præst Johannes Clausen, der nylig var flyttet til Nørre-Lyndelse. Han sad længe ved sengen og talte med hende om forskellige ting, og vi kunne se, at hans menneskelige forståelse og begavelse gjorde et stærkt indtryk på hende. Da han opdagede forskellige musikinstrumenter, der hang på væggen, gav det ham anledning til at fortælle om en gammel tysk komponist, som hed Johann Sebastian Bach. Ham havde Vorherre givet et stort geni, og da han blev blind og ikke længere kunne skrive sine musikalske ideer, fik han hjælp fraoven, så han, gennem en af sine sønner, kunne give verden sine skønneste og største værker, før han døde. Den lille fortælling spændte min opmærksomhed i højeste grad, hvorimod min søster syntes at være mere betaget af Johannes Clausens rent menneskelige varme og livfuldhed.”

Det vides ikke med sikkerhed, hvordan Carl Nielsens fødsel og dåb er blevet fejret. Det er dog nærliggende at forestille sig, at der har været holdt barsels- og dåbsgilde med spisning og efterfølgende musik og dans, da Niels ”Maler” Jørgensen, Carl Nielsens far, ofte tog ud at spille til den slags fester.