Nørre Lyndelse


Nørre Lyndelse Kirke. Fra Frydendahls Samling. Med håndskrift står: En af Johs. Clausens Kirker ?


Nørre Lyndelse Skole.


Parti fra Nr. Lyndelse. Postkort.


Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse. Foto Lars Skaaning.


Parti fra Nr. Lyndelse. Postkort.


Parti fra Nr. Lyndelse. Postkort.


Carl Nielsen foran sit barndomshjem i Nr. Lyndelse.

Intro

Nr. Lyndelse er nævnt første gang i 1348 i formen Lundlosæ. Forleddet er ’lund’, som betyder lille skov. Efterleddet er ’-løse’, der i dette tilfælde kommer af ’-løsa’, som måske betyder eng eller græsgang.