Nørre Longelse


Landsbyen Nørre Longelse på Langeland. Nørre Longelse Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Nørre Longelse på Langeland. Nørre Longelse Mølle. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Nørre Longelse på Langeland. Nørre Longelse Skole, Spodsbjergvej 275. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Nr. Longelse er nævt første gang omkring 1231 i formen Liungæhals. Forleddet er en form af navneordet liung, der betyder lyngbevokset område. Efterleddet er ’-hals’, der almindeligvis betyder smal sænkning i højdedrag.