Nørre Kirkeby Kirke


Nørre Kirkeby Kirke

Intro

Romansk kirke med skib, kor og apsis opført omkring 1150 med senere ombygninger. Det moderne våbenhus har afløst et ældre. Bygget af kløvede kampesten og granitkvadre men fremstår i dag kalket lyserød. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=N%F8rre%20Kirkeby%20(0822) Registrerede gravminder på Nørre Kirkeby kirkegård]