Nørre Holmgaard


Hovedbygningen på Nørre Holmgaard fra 1889 er en interessant lille bygning i villastil, som er forsynet med tagkviste og et tårn med spir.


Nørre Holmgaard fra luften.

Intro

Yderst i Vestjylland, mellem Limfjorden og Vesterhavet, ligger herregården Nørre Holmgaard, hvis rødder går tilbage til middelalderen. Nørre Holmgaard var hjemsted for den i 1500- og 1600-tallet betydelige adelsslægt Sehested. Gårdens hovedbygning, som står med et festligt tårn, blev opført i 1889.

''Historien om Nørre Holmgaard'' Fra midten af 1400-tallet og frem til begyndelsen af 1500-tallet var herregården Nørre Holmgaard ejet af personer fra slægten Juel. Herefter gik den gennem giftermål til adelsmanden Jens Thomesen Sehested, hvis efterkommere ejede Nørre Holmgaard helt frem til 1730. Jens Thomesen spillede en betydelig rolle under Grevens Fejde (1534-1536) og blev efterfølgende udnævnt til landsdommer. I 1592 kom Nørre Holmgaard til Steen Malthesen Sehested, hvis militære karriere førte ham til toppen af den adelige rangliste. I mange år var han i udenlandsk krigstjeneste, hvor han høstede stor hæder og megen erfaring. Efter at være kaldt tilbage til Danmark blev han hofmarskal under Fredrik 2. (1559-1588) og senere rigsmarsk under Christian 4. (1588-1648). Han døde i 1611 efter at have pådraget sig en sygdom under Kalmarkrigen (1611-1613). I 1731 blev Nørre Holmgaard solgt til Christian de Linde, som var søn efter den velhavende handelsmand og godsejer Christen de Linde. Han ejede den frem til sin død i 1753. Omkring 1794 fik den daværende ejer Dines Pedersen Dinesen kongelig tilladelse til at frasælge fæstegårdene og udstykke herregården. Herregårdens historie i 1800-tallet er præget af hyppigt skiftende ejere. I dag drives Nørre Holmgaard som landbrug og handicaprideskole. ''Markante ejere'' Ca. 1516-1555: Jens Thomesen Sehested 1592-1611: Steen Malthesen Shested 1731-1753: Christian de Linde 1776-1794: Dines Pedersen Dinesen 1887-1889: Ditlev Hansen Læs mere om Nørre Holmgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/noerre-holmgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1888 brændte hovedbygningen på Nørre Holmgaard, hvorfor den nuværende hovedbygning blev opført af Ditlev Hansen i 1889. Det er en pikant og interessant bygning, som består af en enkelt fløj i én etage over høj kælder opført i røde mursten. Bygningen har en gennemgående gavlkvist og er forsynet med to tagkviste på hver side af det skifferlagte sadeltag. Ydermere er bygningen forsynet med et lanternetårn med spir, hvilket understreger bygningens historicistiske stil. I forlængelse af den vestlige gavl er der opført en meget lille tilbygning. ''Omgivelser'' Til herregården hører en stor have, anlagt på voldstedet efter den tidligere hovedbygning fra 1589, som omkranset af voldgrave. På den nordlige side af hovedbygningen ligger Nørre Holmgaards avlsbygninger, der ligeledes blev genopført efter branden i 1888 og har været underlagt ombygning og udvidelse i 1952-1962. Ca. 1,5 km sydøst for Nørre Holmgaard findes spor efter et middelalderligt voldsted, hvor herregården tidligere lå. Den blev flyttet til sin nuværende position efter en brand i 1589. ''Bygninger og gods'' 1589: Tidligere hovedbygning nedbrændt Ca. 1794: Fæstegodset frasolgt 1888: Hovedbygning og avlsbygninger nedbrændt 1889: Nuværende hovedbygning og avlsbygninger opført 1952-1962: Avlsbygningerne ombygget

''Fakta'' Adresse: Holmgårdvej 49, 7660 Bækmarksbro Kommune: Lemvig Tidligere: Ringkøbing amt, Skodborg herred, Møborg sogn Ejer: Michael Tetzlaff (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion, jagtudlejning og rideskole (2017) Størrelse: Ager 111 ha, eng 27 ha, skov 16 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Hovedbygningen er udpeget til at have høj bevaringsværdi (3) (2017) Besøg [http://www.nrholmgaard.com/ nrholmgaard.com]

''English'' Situated among moors and plantations in north-west of Jutland, we find the manor Nørre Holmgaard, with a history that dates back to the Middle Ages. Nørre Holmgaard was home to the significant Danish noble family Sehested who served as officers under the reign of Frederik II and Christian IV. The small main building has an amusing tower and was built in 1889.

''Publiceret''