Nørre Alslev kirke, Falster


Nørre Alslev kirke og kirkegård en januardag med let snedække.


Nørre Alslev kirkes indre, set mod vest, hvor "dødedansen" er malet - som et memento mori. Fra konge til bonde holder alle døden i hånden.


Gravminde for Knud Olsen, der oprettede et privat mejeri - og har fået en vej opkaldt efter sig. På mellemsoklen er portrætmedaljoner af ægteparret.


Gravminde for en elsket otteårig dreng, Frits Johansen


Knækket marmorsøjle med mindekrans som hovedsten på et patriarkalsk gravsted for familien Larsen på gården Sommersang.

Intro

Nørre Alslev middelalderlige kirke har unggotisk kor og skib. Yngre, gotisk tårn og våbenhus med kamtakkede gavle. Alt i munkesten og rødkalket. I kirkens indre er i vesthvælvet en af de sjældne fremstillinger af dødedansen, udført af Elmelundeværkstedet.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=N%F8rre%20Alslev%20(0816) Gravminderegistrering på Nørre Alslev kirkegård]