Nørre Ørslev kirke


Nørre Ørslev kirkegård


Nørre Ørslev kirkegård


Nørre Ørslev kirkegård


Nørre Ørslev kirke

Intro

Kirke med romansk kor og skib samt sengotisk tårn og moderne våbenhus. Kirken står i dag malet lyserød og med rødt tagltag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=N%F8rre%20%D8rslev%20(0841) Registrerede gravminder på Nørre Ørslev kirkegård]