Nørlund Plantage nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Intet fly over pladsen.

Intet fly over pladsen.

26.11.1944

EGON

B

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 15 Pladsnr.: 105 - Pladsnavn: Nørlund Plantage Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 3 - B2: I "d" i Nørlund Pl Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.