Nørkjærgård i Lifstrup

Intro

Ny Lifstrupvej 25. Matr 1e Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1917 ved udstykning af 52 tdr. l. hede og ager fra Lifstrupgård. Stuehuset er fra 1917. Resten af bygningerne er siden ombygget/tilbygget.

Grundlæggeren af gården var Frands Peder Jørgensen, en søn af Andreas Jørgensen fra Lifstrupgård. Han fik 1917 udstykket jorden fra faderens gård og lod bygninger opføre. Samme år blev han gift med Ane Johanne Jensen, en datter af Johannes Nørgaard Jensen, Stokbro.

Datteren Anna Margrethe Jørgensen blev 1939 gift med Gunnar Uhre Rahbek fra Forum i Bryndum sogn, og de overtog da gården. Gunnar Rahbek opdyrkede de resterende 12 tdr. l. hede og ombyggede stalden og laden i 1951.

1970 Nuværende ejere Herdis og Verner Lundgaard. De første år drev de gården sideløbende med deres hidtidige ejendom i Varde. De moderniserede gården og tilkøbte ca. 34 tdr. l. fra Matr. 9a i 1995.

2010 Yderligere oplysninger:

Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogne 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991