Nørkærgård
IntroNørkærgård var navnet på gården før den blev oversvømmet af stormfloden 1634. Den blev ikke skyllet væk, men ejeren Jakob Grubbe tog konsekvensen og flyttede gården kort derefter. Grubbesholmen stod færdig i 1651. Den første gård, Nørkærgård, lå o. Bork. Den nye gård, Grubbesholm, blev flyttet et pænt stykke mod SØ.