Nørholm Mølle


Nørholm Vandmølle blev restaureret i 2009


Nørholm Vandmølle set fra luften.

Intro

200 m øst for herregården Nørholm ved Varde Å ligger Nørholm vandmølle. Vandmøllen, der nævnes første gang i 1406, er i dag restaureret og dens omgivelser med forsyningskanal genskabt.


Vandmøllen har altid været tilknyttet herregården Nørholm, som i tidligere tid har været et befæstet borganlæg. Nørholm Vandmølle ligger ca. 200 meter øst for gården. Hvornår møllen er opført, vides ikke, men den er antagelig fra den tidlige middelalder.
Den nævnes første gang i 1406 i en retssag sammen med borgen, hvor borgen tildømtes kronen ved dronning Margrethe I, mens vandmøllen dømtes dels til kirken og dels til skattejord til kronen. Der nævnes også at begge er opført for længe siden. Ligeledes var gældende, at blev Nørholm og møllen stående herefter, var det ikke af nogen ret, men af dronningens nåde.
I 1524 lykkedes det Nørholms ejere at tilbagekøbe jorden fra kronen og således igen at blive ejer af grunden, hvorpå såvel godset som møllen ligger. I 1683 nævnes, at møllen har to underfaldsvandhjul med en diameter på 7 alen (4,3 meter) og to kværne, samt at vandet kommer fra Varde å, og at den maler både sommer og vinter "og fattes ingen tid vand".

Møllens opland var ganske stort, idet den malede for 215 gårde og 41 huse omfattende i alt 6.593 tdr. land. I møllen er bevaret en bjælke med inskriptionen opbygt 1792.
Antagelig er der nærmere tale om en ombygning af møllefunktionen, idet der i 1796 anføres, at møllen nu har fået indlagt grubbe- og pilleværk. i 1896 nævnes, at møllen og sluseværket forbedres, samt engene drænes.

Den moderne Mølle
Omkring 1916 installeres en turbine, som erstattede det ene underfaldshjul og leverede elektricitet til sognets elektricitetsværk i Thorstrup.
Ved møllen var der tillige en smedje, en overgang også et bageri, sidst nævnte ophørte år 1900. De mange veje, der førte til møllen, er bevaret og flere af dem henligger urørte i den store fredede Nørholm Hede umiddelbart syd og øst for møllen.
Møllen var i øvrigt den største i det tidligere Ribe Amt. I forbindelse med udvidelsen af Karlsgårde Vandkraftstation under 2. Verdenskrig blev Varde å gennem en 10 km lang kanal fra Ansager forlagt til Karlsgårde sø, således at Varde å fra 1945 ikke længere afgav vand til møllen og mølledriften dermed ophørte.

Restaurering
Siden 1945 har møllen stået uvirksom hen med sin bygning og mølleriinventar, men omhyggelig vedligeholdt af Nørholms ejere. Møllen er bygningsfredet. Men ved nedlæggelsen af Karlsgårde Vandkraftstation og tilbagelægningen af Varde å til det oprindelige løb med åslyngninger og den genskabte forsyningskanal til vandmøllen blev en restaurering af Nørholm Mølle mulig.
I 2009 blev restaureringen afsluttet.