Nøbbet kirke


Nøbbet kirkegård


Nøbbet kirkegård


Nøbbet kirkegård


Nøbbet kirke


Nøbbet kirke set fra vejen


Nøbbet kirke set fra vejen


Nøbbet kirke


Nøbbet kirke

Intro

Kirke opført i røde mursten fra 1907-08. Kirken består af hvælvet kor, skib med fladt bjælkeloft og tårn.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=N%F8bbet%20kirkeg%E5rd%20(737) Registrerede gravminder på Nøbbet kirkegård]