Næstveds Gamle Rådhus på Sct. Peders Kirkeplads


Det gamle rådhus på Sct. Peders Kirkeplads.


Næstveds gamle rådhus.

Intro

Næstveds ældste bevarede rådhus er tilbage fra ca. 1450. Det fik tilføjet en etage og fik sidehus med port i 1500-årene. Huset er Danmarks eneste bevarede rådhus fra middelalderen.

Huset har fungeret som rådhus senest fra 1505, hvor det gamle rådhus på Sct. Peders Kirkeplads blev revet ned, og frem til 1856 hvor Bindesbølls Råd-, ting- og arresthus på Hjultorv blev taget i brug.

Det gamle rådhus har efterfølgende været brugt til blandt andet teknisk skole, isenkram, vinhandel og museum. I dag er det sognegård for Sct. Peders kirke.

Huset er blevet restaureret flere gange. Blandt andet i 1894 hvor husets gule kalklag blev fjernet, og de firkantede vinduer blev erstattet af buede.

I 1965 fik huset ligeledes en overhaling, her var det primært indvendigt, at huset blev moderniseret.