Næstved station


Luftfoto over baneterrænnet ved Næstved Station. Fotograf ukendt


Næstved Station. Kilde: Huse-i-naestved.dk


Næstved banegård fra perronsiden. Kilde: Huse-i-naestved.dk


Parkeringspladsen ved Farimagsvej. I baggrunden stationsbygningen og vandtårnet


Personale samlet til fotografering på perron 1


2. klasses ventesal, postkort


Næstved Station. Tegning udført som illustration til Illustreret Tidende


I forbindelse med bygningen af Midtbanen fra Næstved til Ringsted blev Næstved Station udvidet/ombygget.


Efter ombygning i 1940

Intro

Næstved stationsbygning er fra 1870, og den ombyggedes i perioden 1939-1944 til det udseende den har i dag. Stationen var oprindeligt knudepunkt for fire jernbanestrækninger, hvoraf den ene var en privatbanestrækning. I dag er kun de to statsbanestrækninger fra Ringsted og Køge tilbage.

Stationen var oprindelig opført i 1870. Stationen ombyggedes i etaper i perioden 1939-44. Ombygningen projekteredes af DSB’s overarkitekt K. T. Seest, der overlod de daglige opgaver med ombygningen til arkitekten Ejnar Bonding.

Den nye bygning opførtes i 3 etager. Stueetagen indrettedes med 2 billetsalg, et reservationskontor, samt kontorer for stationsforstander og rangermester. På stationens første sal indrettedes en tjenestebolig til stationsforstanderen, som var meget rummelig og med plads til hushjælp.
Stationens ydre et stort set uændret siden dengang, mens det indre er ombygget adskillige gange siden.


Næstved Station var oprindeligt et vigtigt knudepunkt for fire jernbanestrækninger. De tre af dem var DSB-strækningerne:

- Sydbanen der gik fra Roskilde via Køge til Masnedsund (åbnet i oktober 1870)
- Slagelsebanen (åbnet i 1892).
- Midtbanen fra Ringsted til Næstved (åbnet i 1924)

Midtbanen, der i 1872 forlængedes til Gedser (fra 1963 omlagt til Rødby, fugleflugtslinjen), var i mange år en vigtig strækning for DSB’s prestigetog, som var ekspresserne til udlandet. Den fjerde strækning var privatbanestrækningen Næstved - Præstø – Mern (NPMB), der eksisterede fra 1900 til 1961.

I dag eksisterer kun strækningerne fra Ringsted og Køge via Næstved til Rødby Færge, men stationen er fortsat en vigtig station for pendlere mellem Næstved og København. Fra stationen anlagdes et industrispor til Magle Mølle papirfabrik, der lå i Rådmandshaven, hvor kommunens administrationsbygning ligger i dag. Resterne af sporet kan stadig ses.