Næstved By


Næstved Stenboder. Niels Tuesens Stenboder


Næstved. Næstved

Intro

Næstved er en af Danmarks ældste byer. Den stammer fra yngre jernalder og er udviklet til fuld købstad senest i 1200-tallet. Dengang var Næstved den næststørste by på Sjælland efter stiftsbyen Roskilde. Susåen løber gennem Næstved fire-fem kilometer før, den når Karrebæk Fjord...

Næstved er en af Danmarks ældste byer. Den stammer fra yngre jernalder og er udviklet til fuld købstad senest i 1200-tallet. Dengang var Næstved den næststørste by på Sjælland efter stiftsbyen Roskilde. Susåen løber gennem Næstved fire-fem kilometer før, den når Karrebæk Fjord. Næstveds lille åhavn blev med tiden et problem, indtil byen i 1938 fik en ny havn i forbindelse med en kanalgravning. Fra 1850'erne voksede byen ud over sine gamle købstadsgrænser og blev en stor provinsby baseret på industri med for eksempel landets største papirfabrik Ny Maglemølle. ''En handlekraftig dame'' En af de mest spændende kvinder i Næstveds historie er Bodil, en fornem og from dame, som levede i første halvdel af 1100-tallet. Sammen med sine sønner Peder, Jørgen og Hemming grundlagde hun den 29. november 1135 et benediktinerkloster ved Næstved: Næstved Sct. Peders Kloster, senere Skovkloster og i dag kendt som Herlufsholm. Bodil ejede mange gårde samt vandmøllen i Næstved, og familien ejede Sct. Peders Kirke. Kirken, møllen og mange af familiens gårde blev med deres årlige afkast det ny klosters grundkapital. Kongen hjalp ved at give klostret de fleste af sine indtægter fra Næstveds torv i 1140, og bispen gav klosteret sin andel af kirketiende fra byen og en række andre kirker. På den måde blev Skovkloster et af landets rigeste.